Akkademja Mużikali Ward u Żahar lil Ħaż-Żabbar

Akkademja Mużikali Ward u Żahar lil Ħaż-Żabbar nhar il-Ħadd 13 ta’ Novembru 2016 fis-7.00pm fil-Knisja Arċipretali u Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja Żabbar fl-okkażjoni tal-400 Sena mit-twaqqif tal-Parroċċa taħt il-patroċinju tal-Wisq Rev. Arċipriet, il-Kanonku Dun Evan Caruana. Il-Banda tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro David Agius u mal-Banda jingħaqdu wkoll il-Coro Bel Canto, il-Baritonu Alfred Camilleri, it-Tenur Charles Vincenti u s-Soprano Frances Catherine Farrugia.

© 2020 GĦAQDA MADONNA TAL-GRAZZJA BANDA SAN MIKIEL A.D 1883 - ZABBAR

MISRAĦ IS-SLIEM

ZABBAR. ZBR3140

MALTA

VO NUMBER 04/15

INFO@TALGRAZZJABANDASANMIKIEL.COM

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

OPENING HOURS

 

Monday - Friday 4:00pm - 10:00pm

Saturday - Sunday 8:00am - 01:00pm
Saturday - Sunday 16:00am - 10:00pm