7 A-Side One Day Football Tournament

Il-Kummissjoni Zghazagh Bajdisti tixtieq tavza li ser tkun qed torganizza tournament tal-futbol gewwa il-ground tax-Xghajra Tornadoes nhar is-Sibt 17 ta' Dicembru 2016. Dawk interessati ghandhom jakkwistaw applikazzjoni li tista' tingabar mill-Kazin Ghaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel. It-tim rebbieh ser jinghata premju ta' tliet mitt euro filwaqt li l-applizzjoni tiswa mija u ghoxrin euro. Ghal aktar dettalji tistghu ccemplu fuq 79852709 jew 99651096

© 2020 GĦAQDA MADONNA TAL-GRAZZJA BANDA SAN MIKIEL A.D 1883 - ZABBAR

MISRAĦ IS-SLIEM

ZABBAR. ZBR3140

MALTA

VO NUMBER 04/15

INFO@TALGRAZZJABANDASANMIKIEL.COM

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

OPENING HOURS

 

Monday - Friday 4:00pm - 10:00pm

Saturday - Sunday 8:00am - 01:00pm
Saturday - Sunday 16:00am - 10:00pm